september 2013

dinsdag 4 december 2012

Meten = weten

Periodiek onderzoek als basis voor een structurele aanpak 
Iedere school en iedere schoolomgeving is anders. Maatwerk is nodig om het exacte probleem van een bepaalde school inzichtelijk te maken. Door de jaren heen verandert de populatie kinderen en daarmee de ouders. Ook dat leidt tot veranderd gedrag in parkeren, de vervoerwijzekeuze en de inschatting van de problematiek. Het is daarom raadzaam om jaarlijks te meten.

Het periodiek uitvoeren van onderzoek is daarom belangrijk. Belangrijke onderdelen en indicatoren zijn:
  • modal split
  • knelpunten op woon-schoolroutes
  • objectivering gegevens door kinderen te laten antwoorden i.p.v. ouders die sociaal wenselijke antwoorden geven. 
  • onderbouwing zwaarte/ernst knelpunten, bijv. met ongevallencijfers. 
  • creëren draagvlak onder ouders, buurtbewoners, gemeente, politie etc. voor knelpunten en maatregelen. 
  • basis voor het op maat maken van parkeerberekeningen via de CROW-methodiek. Om de hoeveelheid autoverkeer dat een basisschool of kinderdagverblijf genereert te berekenen en het benodigde aantal Kiss&Ride parkeerplaatsen is een systematiek ontwikkeld die is opgenomen in de rekentool ‘Verkeersgeneratie en parkeren’. 
  • basis voor beleid: een gedragen aanpak van de schoolomgeving, samen met ouders, kinderen, gemeente, politie en buurt. Zie daarvoor ook 'succes-en faalfactoren'.
Door te meten blijkt bijvoorbeeld of een school een typische autoschool, fietsschool of loopschool is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten