september 2013

dinsdag 4 december 2012

Kinderen hebben een andere mening over problematiek


Kinderknelpunten wijken sterk af van ouderknelpunten
Uit de SOAB-onderzoeken zijn de knelpunten die ouders en kinderen op weg van huis naar school ervaren onderzocht. Hieruit blijkt dat de knelpunten die kinderen en ouders ervaren sterk van elkaar verschillen. Dit heeft mede te maken met een verschillende verkeersbeleving van volwassenen en kinderen. Zo ervaren ouders vooral knelpunten in de directe schoolomgeving (parkeersituatie bij de school), terwijl kinderen veel meer knelpunten aangeven op de woon-schoolroute.

Daarmee is de inschatting van kinderen van hun problemen realistischer en dus bruikbaarder dan die van de ouders: die kijken alleen naar de parkeersituatie vlakbij de school.

Afb. 12. Kinderknelpunten op de hele route. Bron: Schoolmonitor Waalwijk, SOAB, 2011
Afb. 13. Ouderknelpunten rond de school. Bron: Schoolmonitor Waalwijk, SOAB, 2011


Wat kinderen als knelpunt ervaren

Uit de diverse onderzoeken komen typische kinderknelpunten naar voren zoals:
  • Ik vind donkere tunnels eng, daarom loop ik langs een andere weg. 
  • Door haagjes bij de oversteek zien we geen verkeer aan komen. 
  • Ik loop om omdat ik niet langs die grote hond durf. 
  • Ik stap maar even van mijn fiets af bij een versmalling. Dan kan ik beter zien of er auto’s aankomen. 
Bron: Modal split SOAB-onderzoeken rond ca. 180 basisscholen in Nederland van SOAB Adviseurs, Breda

Volwassenen ervaren de kinderknelpunten vaak niet als knelpunten doordat zij door hun lengte en fysieke mogelijkheden en verkeerservaring een ander beeld hebben van omgeving en zich anders gedragen. Kenmerkende uitspraken van ouderen:
  • Gevaarlijk of lastig geparkeerde auto's, waardoor er weinig zicht is op de weg. 
  • Verkeersgedrag van anderen. 
  • Slordig geparkeerde auto's rond het schoolplein. 
  • Te hard rijdende auto's. 
  • Geen of onveilige fietspaden/stroken. 
  • Het oversteken van drukke wegen.

Gedragsprobleem ouders 
Van ouders met kinderen op de basisschool beoordeelt 36% de schoolomgeving als verkeersonveilig. De drie belangrijkste redenen om de schoolomgeving verkeersonveilig te vinden, zijn respectievelijk dat er te veel auto’s rond de school rijden (86%), ouders midden op de weg parkeren of het andere verkeer blokkeren (79%) en automobilisten zich niet aan de snelheid houden (63%).
Bron: VVN 2010 

Veel scholen ervaren een verkeers(veiligheids)probleem, omdat ouders er vaak een chaos van maken… Geconcludeerd kan worden: Ouders HEBBEN geen probleem, maar ZIJN vaak het (belangrijkste) probleem!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten